Dilynwch ni ar Drydar!

Ymateb i bapur polisi 'Tuag at Yfory Gwyrddach' Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Rydym wedi ymateb i lansiad bapur polisi'r Democratiaid Rhyddfrydol o'r enw 'Tuag at Yfory Gwyrddach'.

Cewch wybod rhagor yma


Maniffesto etholiad y Cynulliad Cenedlaethol 2016

Rydym wedi lansio ein maniffesto o ofynion o Lywodraeth nesaf Cymru wrth inni symud tuag at etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2016.

Rhagor o wybodaeth yma


Diwrnod Hinsawdd Cymru 2015!

Fel aelod o Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru, rydym wedi cyhoeddi manylion Diwrnod Hinsawdd Cymru, 28 Tachwedd. Rydym yn annog cefnogwyr WWF i ddod draw a dangos eu bod yn dymuno gweld bargen fyd-eang a theg ar yr hinsawdd!

Cewch yr holl fanylion

WWF Cymru yn galw am effeithlonrwydd egni gwell

Rydym wedi lansio adroddiad ar effeithlonrwydd egni mewn tai Cymreig a rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i ehangu ei rhaglenni effeithlonrwydd egni neu fod mewn perygl o fethu â chyrraedd targedau newid hinsawdd allweddol.

Rhagor o wybodaeth

Join us~

Help protect our amazing planet