Skip to main content

Ers mis Rhagfyr 2015, rydym wedi symud i'n swyddfa newydd yng nghanol dinas Caerdydd.

WWF Cymru

Tŷ Churchill

17 Ffordd Churchill
Caerdydd CF10 2HH

ffôn: 029 2045 4970
ffacs: 029 2045 1306
ebost: cymru@wwf.org.uk
Twitter: @wwfcymru
Facebook: WWFCymruWales

Cyfarwyddiadau