Skip to main content

 

Ynghylch Maint Cymru

Elusen Gymreig yw Maint Cymru, â’i phencadlys yng Nghaerdydd, ac mae’n gweithio i warchod fforestydd.

Mae pobl yn aml yn defnyddio’r dywediad ‘darn o dir maint Cymru’ i gyfeirio at ba mor gyflym mae fforestydd yn dirywio. Mae’r elusen yn gweithio i droi hynny ar ei ben.

Bu iddynt osod nod newydd yn ddiweddar – gwarchod ardal o fforest ddwywaith maint Cymru!

 

Beth mae WWF yn ei wneud

Rydym wedi bod yn falch o weithio gyda Maint Cymru ers nifer o flynyddoedd i warchod coedwigoedd yn ardaloedd Kwale-Kilifi a Boni-Dodori yn Kenya. Maen nhw’n ardaloedd arfordirol.

Yn ddiweddar rydym wedi dechrau partneriaeth newydd gyda Maint Cymru. Bydd eu cyllid yn rhan o Raglen Kenya Arfordirol WWF-UK, sydd hefyd yn ddiolchgar am gael cymorth chwaraewyr Loteri Côd Post y Bobl a Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol drwy’r Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol.

 

Y diweddaraf o'r maes

Gallwch gael gwybod sut mae’ch cefnogaeth a’n gwaith ni yn Kenya yn gwneud gwahaniaeth trwy ymweld â’n blog.

Mae dau aelod staff WWF-Kenya’n ysgrifennu diweddariadau cyson. Mae Elias Kimaru’n gweithio yn Sir Kwale ac mae John Bett yn gweithio yn fforestydd arfordirol Boni-Dodori yn Sir Lamu.

 

Cefnogi ein gwaith

Helpiwch ni i warchod fforestydd arfordirol gwerthfawr Kenya trwy roi heddiw tuag at ein gwaith gyda Maint Cymru.

Am wybodaeth bellach am Faint Cymru, ewch i’w gwefan.

Fel arall e-bostiwch Rheolwr Cyfathrebu WWF Cymru Richard Nosworthy.

Was this page useful?

no

How can we improve this page? (optional)