Skip to main content

Mae Cymru wedi nodi ei Hawr Ddaear fwyaf eto, gyda chefnogaeth helaeth gan wleidyddion a’r cyhoedd i weithredu ar y newid yn yr hinsawdd.

I nodi 10fed pen-blwydd yr ymgyrch, gwahoddodd WWF Cymru ei gefnogwyr i gymryd rhan yn ei ymgyrch ‘Neges Mewn Potel’, i ddangos y teimladau cryfion am weithredu cenedlaethol a byd-eang ar frys i leihau allyriadau tŷ gwydr

Cafodd cerflun enfawr wyth metr, a ddyluniwyd gan yr artist Lulu Quinn, oedd yn symbol o’r cannoedd o negeseuon a gasglwyd ar draws Cymru, ei osod ar risiau’r Senedd fel canolbwynt i’r ymgyrch genedlaethol.

I nodi’r achlysur, cafwyd perfformiad unigryw gan un o’r enwebeion am y Wobr Gerddoriaeth Gymreig, The Gentle Good, ynghyd â’r gantores-gyfansoddwraig, Catrin Herbert, wrth y Senedd, a ddarlledwyd yn fyw ar Facebook – gwyliwch y fideo yma.

Ymysg y strwythurau ac adeiladau amlwg yn y wlad a ddiffoddodd eu goleuadau roedd Castell Caernarfon, Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe, a’r Senedd a Stadiwm Principality yng Nghaerdydd.

Roedd y gefnogaeth arall yng Nghymru’n cynnwys y canlynol:

  • Am yr ail flwyddyn, cofrestrodd pob un o’r 22 o awdurdodau lleol yng Nghymru
  • Cefnogaeth 30 o'r 60 Aelod Cynulliad
  • Mwy na 300 o ysgolion
  • Prifysgolion gan gynnwys Bangor, Wrecsam Glyndŵr, Caerdydd, Met Caerdydd ac Abertawe.
  • Busnesau gan gynnwys Canolfan Siopa Dewi Sant, Ikea, John Lewis, Trenau Arriva Cymru, Howies ac Admiral.
  • Sefydliadau gan gynnwys Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe, yr Eglwys yng Nghymru, Cynnal Cymru, Opera Cenedlaethol Cymru
  • Digwyddiadau cymunedol gan gynnwys Head 4 Arts a gynhaliodd bedwar digwyddiad yng Nghaerffili, Merthyr Tudful, Torfaen a Blaenau Gwent, Cynghrair Gymunedol F.A.N. yng Nghastell-nedd a gynhaliodd bryd o fwyd gyda chanhwyllau a goleuadau solar, a Ffwrn yn Abergwaun

Dywedodd Anne Meikle, Pennaeth WWF Cymru:

“Mae ein hymgyrch Neges Mewn Potel hefyd wedi gafael yn nychymyg gwleidyddion yng Nghymru wrth i hanner yr holl Aelodau Cynulliad addo eu cefnogaeth. Mae’n amlwg bod mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd yn fater sy’n cael mwyfwy o flaenoriaeth gan y cyhoedd a chan wleidyddion – ac mae hyn yn werth ei ddathlu. Diolch yn fawr iawn i Gyngor Celfyddydau Cymru a chwaraewyr Loteri Cod Post y Bobl am gefnogi’r ymgyrch hon.”