Skip to main content

Mae’r paratoadau’n mynd rhagddynt ar gyfer degfed pen-blwydd Awr Ddaear WWF – a bydd yna ddigwyddiadau arbennig iawn i ddathlu’r achlysur.

Y llynedd, ymunodd pobl ledled y wlad â rhai o adeiladau a strwythurau, busnesau a sefydliadau amlycaf Cymru am y dathliad byd-eang blynyddol o'n planed.

Diffoddodd Canolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd y goleuadau yn ei harysgrif barddonol i gefnogi’r ymgyrch, ynghyd ag adeiladau a strwythurau pwysig eraill yng Nghymru gan gynnwys y Senedd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau a Phrifysgol Bangor.

Y delynores Ann Williams yn chwarae yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar gyfer Awr Ddaear 2016

Addawodd sefydliadau gan gynnwys Admiral, Trenau Arriva Cymru, yr Eglwys yng Nghymru ac S4C eu cefnogaeth.

Cynhaliwyd digwyddiadau cerddorol a barddonol cymunedol yn Llanbedr Pont Steffan a Blaenafon ac, am y tro cyntaf, cofrestrodd pob un o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru!

Yn dilyn y llwyddiant hanesyddol hwnnw, mae 8 awdurdod lleol yng Nghymru eisoes wedi cofrestru ar y map rhyngweithiol ar gyfer y dathliad eleni. Disgwylir i fwy ymuno â nhw yn ystod yr wythnosau nesaf – a byddwn ni’n rhoi bathodynnau ‘Awdurdod Lleol Disglair’ i’r cynghorau sy’n mynd yr ail filltir wrth gefnogi’r ymgyrch.

Mae adeiladau a strwythurau amlwg ledled y wlad wedi addo unwaith eto y byddan nhw’n diffodd eu goleuadau ar y noson – o Gastell Caernarfon ac Abaty Tyndyrn i Stadiwm Principality yng Nghaerdydd.

Mae Stadiwm Principality yng Nghaerdydd wedi addo diffodd ei oleuadau ar gyfer Awr Ddaear 2017

Fel rhan o’r digwyddiad arbennig hwn i nodi degfed pen-blwydd Awr Ddaear, rydyn ni’n gweithio ar rywbeth cyffrous iawn i bobl Cymru gymryd rhan ynddo i ddathlu’r garreg filltir hon.

Cewch fod y cyntaf i glywed popeth am y prosiect gwahanol hwn trwy ddilyn WWF Cymru ar y cyfryngau cymdeithasol a chael gwybod sut y gallwch gymryd rhan yn yr hyn sy’n argoeli i fod y dathliad mwyaf o Awr Ddaear yng Nghymru hyd yma.