Skip to main content

Mae Awr Ddaear yn prysur agosáu a chyn bo hir byddwn yn gweld cannoedd o filiynau o bobl ledled y byd yn diffodd eu goleuadau am awr ar 25 Mawrth, mewn galwad fyd-eang am weithredu ar y newid yn yr hinsawdd.

Os byddwch yng Nghymru, ond heb benderfynu sut y byddwch yn dathlu – na phoener! Rydyn ni wedi dyfeisio 5 peth cyffrous i’w gwneud…

Thumbnail

1. Mynd i weld adeilad neu strwythur yn tywyllu

Bydd miloedd o strwythurau amlwg mewn 178 o wledydd yn tywyllu eu goleuadau am yr awr, gan gynnwys yma yng Nghymru – eisoes mae 35 o adeiladau amlwg a sefydliadau wedi addo rhoi eu cefnogaeth.

Yn y Gogledd, gallech fentro i’r nos i weld caer oleuedig Castell Caernarfon yn troi ei hadlewyrchiad yn afon Seiont, sydd fel arfer yn disgleirio, yn fur o gysgod.

I lawr yn y brifddinas, bydd siop John Lewis, Neuadd y Ddinas, Castell Caerdydd, swyddfeydd cwmni Admiral a Stadiwm Principality i gyd yn taro’r switshis. Mae Tŷ Admiral yn 230 troedfedd o uchder a Stadiwm Principality yn 300 o droedfeddi, felly byddai mynd am dro yng ngolau’r lleuad i olygfan uchel yn caniatáu ichi eu gweld yn diflannu i’r nos.

Cewch weld pa adeiladau a strwythurau fydd yn diffodd eu goleuadau yn agos i chi.

Thumbnail

2. Anfon #NegesMewnPotel

Eleni, er mwyn nodi 10fed pen-blwydd Awr Ddaear, mae WWF Cymru yn cydweithio â’r artist Lulu Quinn i greu cerflun enfawr ‘Neges mewn Potel’. 

Bydd y botel 8 metr yn cael ei gwneud o gannoedd o negeseuon mewn poteli llai a fydd yn dangos y teimladau cryfion sydd ar draws Cymru am weithredu ar y newid yn yr hinsawdd.

Os ydych chi eisiau i’ch llais gael ei glywed fel rhan o’r neges genedlaethol hon i Gynulliad Cymru, gallwch anfon eich neges chithau – ewch i wefan Neges mewn Potel i gymryd rhan yn y prosiect cyffrous hwn.

 

Diolch yn fawr iawn i Gyngor Celfyddydau Cymru a chwaraewyr Loteri Cod Post y Bobl am gefnogi’r ymgyrch hon.

Thumbnail

3. Mynd i ddigwyddiad

Mae llawer o sefydliadau ledled Cymru’n dathlu Awr Ddaear gyda digwyddiadau yng ngolau’r lleuad a golau canhwyllau ar y noson. Dyma rai ohonyn nhw:

Bydd Head4Arts yn goleuo pedair sir Blaenau’r Cymoedd mae’n eu cefnogi gydag amrywiaeth o ddigwyddiadau crefftau addas i deuluoedd dan do ac yn yr awyr agored.

Bydd F.A.N Community Alliance yng Nghastell-nedd yn cynnal pryd o fwyd fegan i’r gymuned yng ngolau canhwyllau a goleuadau solar.

Os oes arnoch chi awydd codi llais, gallech fynd ar y llwyfan yn y Ffwrn yn Abergwaun, fydd yn cynnal ‘llwyfan agored ar gyfer cerddoriaeth, storïau a chwrw’.

Mae llawer mwy o ddigwyddiadau ar fap. Awr Ddaear – cymerwch olwg i weld beth sy’n digwydd yn eich ardal chi.

Thumbnail

4. Cael pryd o fwyd yng ngolau canhwyllau gyda rhywun annwyl

Awr Ddaear yw’r adeg berffaith i fyfyrio, a pha ffordd well o wneud hynny na rhannu sgwrs feddylgar dros ginio yng ngolau canhwyllau.

Gallech fwynhau pryd clyd gartref fel Rhiannon ym Methesda, a fydd wedyn yn cael gweithgareddau ar ôl cinio, ‘chwarae cardiau a gemau bwrdd a cherddoriaeth’ gyda ffrindiau.

Neu, os yw’n well gennych chi, gallech fentro allan i fwyty. Fel llawer o fwytai ar draws y wlad, bydd Dusty Knuckle Pizza yng Nghaerdydd yn cynnal ‘cinio yng ngolau canhwyllau i bawb, gyda cherddoriaeth acwstig fyw’.

Edrychwch ar y map i weld pa fwytai yn agos i chi fydd yn cynnal digwyddiad Awr Ddaear.

Thumbnail

5. Ychwanegu’ch syniadau chithau i fap Awr Ddaear

Rydyn ni wrth ein bodd gyda’ch syniadau hynod o greadigol – beth am ddweud wrthym ni beth y byddwch chi’n ei wneud er mwyn ysbrydoli’r bobl sydd heb benderfynu eto!

Bydd Carmel ym Machynlleth yn eistedd ar lan y nant, o dan y sêr, gyda chanhwyllau a phowlen dân a chawl poeth’.

Draw yn Wrecsam, bydd Charlotte yn mynd am ‘bicnic yn hwyr y nos yn y parc gyda ffrindiau’.

Neu gallech fod fel David yn y Garth, fydd yn ‘gwneud rhywbeth byrfyfyr, mae’n debyg, bod yn fympwyol ac yn greadigol’ a gweld pa ysbrydoliaeth a ddaw ar y noson!

map Awr Ddaear

Beth bynnag y byddwch yn penderfynu ei wneud, mwynhewch y noson! Rhannwch eich dathliadau ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #EarthHourWales ac #AwrDdaear – gyda’n gilydd, gadewch inni wneud i 10fed pen-blwydd Awr Ddaear yng Nghymru gyfrif!