Skip to main content

Gyda dim ond pythefnos i fynd tan yr etholiad, rydym wedi bod yn galw ar bleidiau gwleidyddol i esbonio sut y byddan nhw'n dangos arweiniad ac uchelgais ar yr amgylchedd.

"Rydym yn croesawu gwrthwynebiad parhaus y Blaid Lafur Gymreig i ffracio yng Nghymru. Wrth inni weithio i ddelifro Cymru sy'n ffit ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, mae angen adeiladu economi gynaliadwy. Mae hynny'n golygu defnyddio rhagor o egni adnewyddadwy a chanolbwyntio ar greu swyddi 'gwyrdd'.

"Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn rhoi cyfle anhygoel i Lywodraeth nesaf Cymru ddelifro ein dyfodol cynaliadwy. Dyna pham rydym wedi bod yn galw ar y pleidiau i esbonio sut yn union y byddan nhw'n delifro cartrefi cynnes ac egni-effeithlon i bawb, economi gynaliadwy, a moroedd iach a chynhyrchiol.

"Mae'n hanfodol bwysig fod Llywodraeth nesaf Cymru'n delifro ar bob un o nodau'r Ddeddf, a fel elusen, byddwn yn gweithio gyda phob plaid i sicrhau fod hynny'n digwydd."

// DIWEDD //

Cyswllt y wasg: Cerith Rhys Jones | Swyddog y Cyfryngau ac Ymgyrchoedd | cjones@wwf.org.uk | 029 2053 8508 | 07909 997 846

Gellir darllen yr hyn mae WWF Cymru eisiau i Lywodraeth nesaf Cymru ei wneud ar www.wwf.cymru/maniffesto.

Ym mis Hydref 2015, lansiom adroddiad yn galw ar Lywodraeth Cymru i ehangu ei rhaglen effeithlonrwydd egni mewn tai preswyl yn aruthrol. Rhagor o wybodaeth ar www.wwf.org.uk/effeithlonrwyddegni.

"