Skip to main content

Yma yng Nghymru, rydym yn taclo bygythiadau byd-eang, mawr fel y newid hinsawdd, ac yn helpu i warchod bywyd gwyllt ar draws ein planed sydd yn wynebu’r perygl mwyaf.

Rydym yn gweithio gyda gwleidyddion, sefydliadau eraill, a’r cyhoedd i leihau ein heffaith ar ein hamgylchedd, ac i ddadlau i blaid Cymru gynaliadwy er budd cenedlaethau’r dyfodol ymhob man.

Mae penderfyniadau ynghylch y bwyd rydym yn ei fwyta, sut rydym yn teithio, a sut rydym yn cynhesu ein cartrefi yn effeithio pobl a bywyd gwyllt ledled y byd.

Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar ymchwil ac ar ddatblygiad polisi, lobïo, cyfathrebu ac ymgyrchoedd er mwyn sicrhau fod yr amgylchedd yn uchel ar agenda’r cyhoedd a gwleidyddion yng Nghymru.

Mae gennym dros 20,000 o gefnogwyr yng Nghymru sy’n ein helpu i ymgyrchu ac i godi arian fel ein bod ni’n gallu Chwarae ein rhan mewn taclo’r heriau mwyaf sy’n wynebu natur a phobl yn fyd-eang.