Skip to main content

Cymru a Chyfrifoldeb Byd-Eang

Mae'r hyn a wnawn, yma yng Nghymru, yw cael effaith drychinebus ar goedwigoedd a chynefinoedd critigol y byd.

Defnyddir ardal sy'n cyfateb i 40% o faint Cymru dramor i dyfu nwyddau a fewnforir i Gymru.

Mewn llawer o'r gwledydd hyn mae hawliau pobl frodorol yn cael eu cam-drin, mae pobl gan gynnwys plant yn cael eu gorfodi i lafur, ac mae cynefinoedd bywyd gwyllt gwerthfawr yn cael eu dinistrio i greu nwyddau sy'n rhwym i Gymru.