Skip to main content
Thumbnail

Awr Ddaear Cymru

Byddwch yn rhan o'r mudiad byd-eang hwn a chymerwch ran yn Awr Ddaear 2019 ar fis Fawrth 30, 8.30yh.

 

MAE NATUR GYMRU YN DAN O FYGYTHIAD

Yma yng Nghymru, mae un o bob 14 o rywogaethau mewn perygl o ddiflannu yn gyfan gwbl. Ni yw'r genhedlaeth gyntaf i wybod ein bod ni'n dinistrio'r byd a gallem fod yr olaf a all wneud unrhyw beth amdano.

Bob blwyddyn, trwy ddiffodd ein goleuadau am awr, cynnal digwyddiadau yn ein cymunedau a dechrau sgyrsiau am y materion yr ydym yn eu hwynebu, mae Cymru'n dangos ei fod yn unedig yn ei safiad ar gyfer y blaned. Gyda'n gilydd, gall pŵer ein lleisiau tanio newid.