Skip to main content

Awr Ddaear Cymru

Byddwch yn rhan o'r newid.

Ar Ddydd Sadwrn 27 Mawrth am 8: 30yh, sefwch mewn undod â chymunedau ar draws y byd ar gyfer #AwrDdaear 2021.

Awr Ddaear Cymru


BETH YW AWR DDAEAR?


Awr Ddaear yw'r foment y mae miliynau'n dod at ei gilydd ar gyfer natur, pobl a'r blaned - dyma'r mudiad amgylcheddol mwyaf y byd.

Mae miliynau o gartrefi ar draws y byd yn diffodd eu goleuadau am awr i sefyll mewn undod â'i gilydd rhwng 8:30yh a 9:30yh.

Am 8.30yh ar 27 Mawrth, cymerwch awr allan i ddiffodd eich goleuadau a chymryd amser i ail-gysylltu â'r hyn sy'n bwysig.

Shadow story telling, Earth Hour Wales

AWR DDAEAR ​​YN Y CARTREF

P'un a yw'n diffodd eich goleuadau, yn diffodd eich ffôn am awr neu'n treulio amser gyda'ch trigolion - mae Awr Ddaear yn amser i ailgysylltu â'r hyn sy'n bwysig.

Ymunwch â'r sgwrs ar-lein

Dydych chi ddim ar eich pen eich hun! Mae miliynau o bobl eraill yn diffodd am Awr Ddaear ar draws y byd - ymunwch â'r sgwrs ar y cyfryngau cymdeithasol i gael ysbrydoliaeth a rhannwch yr hyn rydych chi'n gwneud. #EarthHour #AwrDdaear

Ymunwch yn greadigol

Nid oes rhaid i Awr Ddaear olygu bod mewn tywyllwch llwyr! Fe allech chi greu llusern neu byped yna dod â nhw'n fyw yn ystod yr awr gan ddefnyddio fflach lamp neu olau cannwyll.

Ymunwch gyda'r alwad

2021 yw dechrau degawd pwysig ar gyfer gweithredu am yr hinsawdd a natur. Eleni, bydd arweinwyr o bob cwr o'r byd yn gwneud penderfyniadau a fydd yn effeithio ar ein dyfodol.

Yng Nghymru, bydd Etholiadau Senedd 21 yn penderfynu pa Lywodraeth Cymru fydd yn arwain y camau hanfodol sydd eu hangen yn y blynyddoedd i ddod. Rhaid i Lywodraeth Gymru nesaf ddarparu Cymru sy'n addas ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Defnyddiwch yr awr i siarad â'ch ffrindiau a theulu am y pethau sy'n bwysig i chi. Cadwch sgrolio i ddarganfod mwy am yr hyn rydym yn credu dylai Llywodraeth nesaf Cymru gyflawni.

 

Os oes angen adnoddau arnoch, ebostiwch Cymru@wwf.org.uk

 

Earth Hour mural in Treorchy, Wales
Earth Hour mural in Cardigan, Wales
Earth Hour mural in Rhyl, North Wales

CELF STRYD AWR DDAEAR

Mae ein prosiect celf stryd Awr Ddaear, gyda Bardd Plant Cymru, Llenyddiaeth Cymru a Peaceful Progress, wedi'i gwblhau!

Gallwch nawr weld y murluniau, a grëwyd gyda geiriau plant ysgol leol, mewn tri lleoliad ar draws Cymru - Treorci, Aberteifi a Rhyl. Os welwch, cofiwch dynnu llun a'i rannu gyda #AwrDdaear!

2021

Bydd Etholiadau Senedd 21 yn penderfynu pa Lywodraeth Cymru fydd yn arwain y camau hanfodol sydd eu hangen yn y blynyddoedd i ddod. Rhaid i'r Llywodraeth Gymru nesaf ddarparu Cymru sy'n addas ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Erbyn 2030, gall natur a bywyd gwyllt fod yn gwella o'n cwmpas. Gallem gael swyddi gwyrdd, aer glanach a dyfodol iachach i'r genhedlaeth nesaf.

Mae ein dyfodol ni a chenedlaethau i ddod yn ein dwylo ni. Gallwn wneud gwahaniaeth, dechrau'r adferiad gwyrdd a gwneud Cymru yn lle gwell i bobl a phobl ifanc.