Skip to main content

Awr Ddaear Cymru

Dydd Sadwrn 30 Mawrth 8.30yh

#AwrDdaear

English

Awr Ddaear Cymru

Byddwch yn rhan o'r mudiad byd-eang hwn a chymerwch ran yn Awr Ddaear 2019 ar fis Fawrth 30, 8.30yh.

 

MAE NATUR CYMRU DAN FYGYTHIAD

Yma yng Nghymru, mae un o bob 14 o rywogaethau mewn perygl o ddiflannu yn gyfan gwbl. Ni yw'r genhedlaeth gyntaf i wybod ein bod ni'n dinistrio'r byd a gallem fod yr olaf a all wneud unrhyw beth amdano.

Bob blwyddyn, trwy ddiffodd ein goleuadau am awr, cynnal digwyddiadau yn ein cymunedau a dechrau sgyrsiau am y materion yr ydym yn eu hwynebu, mae Cymru'n dangos ei fod yn unedig yn ei safiad ar gyfer y blaned. Gyda'n gilydd, gall pŵer ein lleisiau tanio newid.

Make a change.

Use your voice and make a change

We are the first generation to fully understand we are destroying the world. And the last that can do anything about it.

We, the people of the world, call on our leaders to urgently make an Emergency Declaration for the Planet. We must all commit to actions that will tackle climate change, restore nature, and fix the food system, which is the biggest driver of global nature loss.

Am eich byd

03/07/2019

Diffoddwch am eich byd: 8.30yh, Mawrth 30

Was this page useful?

no

How can we improve this page? (optional)