Skip to main content
Thumbnail

Awr Ddaear Cymru

Mae Awr Ddaear nawr yn ei 10fed flwyddyn yng Nghymru!

Tua hanner miliwn o bobl cymerodd ran ar draws y wlad y llynedd, gyda dros 80 o dirnodau a sefydliadau yn dangos cefnogaeth. Cefnogodd hanner ein Haelodau Cynulliad yr achos ac, yn anhygoel, ymunodd pob awdurdod lleol.

Eleni, ein hymrwymiad yw dod â Chymru at ei gilydd, i ddiffodd y golau a gwneud Addewid am y Blaned.
Byddwch yn rhan o'r mudiad byd-eang hwn a chymrwch ran yn Awr Ddaear 2018.

 

Gwnewch addewid am Awr Ddaear


Mae eich gweithrediadau yn bwysig! Gwnewch addewid am y blaned i'n helpu i droi camau bach mewn i newid mawr.