Skip to main content

Awr Ddaear Cymru

Byddwch yn rhan o'r newid.

Ar Ddydd Sadwrn 28 Mawrth am 8: 30yh, sefwch mewn undod â chymunedau ar draws y byd ar gyfer #AwrDdaear 2020.

Awr Ddaear Cymru

AWR DDAEAR 2020


BETH YW AWR DDAEAR?


Awr Ddaear yw'r foment y mae miliynau'n dod at ei gilydd ar gyfer natur, pobl a'r blaned - dyma'r mudiad amgylcheddol mwyaf y byd.

Mae miliynau o gartrefi ar draws y byd yn diffodd eu goleuadau am awr i sefyll mewn undod â'i gilydd rhwng 8:30yh a 9:30yh.

Mae ein hiechyd, hapusrwydd a'n dyfodol yn dibynnu ar natur - felly eleni, edrychwch ar ôl eich hun, eich gilydd a'n planed.

Am 8.30yh ar 28 Mawrth, cymerwch awr allan i ddiffodd eich goleuadau a chymryd amser i ail-gysylltu â'r hyn sy'n bwysig.

Awr Ddaear

03/07/2019

Rydyn ni'n gwneud pethau ychydig yn wahanol eleni. Gyda llawer ohonom gartref ar hyn o bryd, mae'n bwysig i aros yn bositif a meithrin ein cysylltiadau â'r byd tu allan. Dyna pam, eleni ar gyfer Awr Ddaear, byddwn yn ysgrifennu'r dechrau i stori fer yr ydym am ichi ein helpu i orffen.

AWR DDAEAR ​​YN Y CARTREF

P'un a yw'n diffodd eich goleuadau, yn diffodd eich ffôn am awr neu'n treulio amser gyda'ch trigolion - mae Awr Ddaear yn amser i ailgysylltu â'r hyn sy'n bwysig.

Creu eich cysgod gorau
Ymunwch â'n gweithgaredd adrodd straeon yng Nghymru. Byddwn yn cychwyn stori am 8:30 pm ac rydym am ichi ychwanegu ati. Am 1 awr, gyda'n gilydd gadewch i ni ysgrifennu taith un person i wneud y byd yn lle gwell.

Y cyfan sydd angen arnoch yw chi'ch hun, criw o eitemau cartref a lamp neu dortsh 🔦 Nid oes unrhyw reolau, dim ond darllen dechreuadau'r stori fer a bod yn greadigol! Yna rhannu ar-lein gan ddefnyddio #EarthHourWales neu #AwrDdaear fel y gallwn eu gweld - Ni allwn aros i weld beth rydych chi'n ei greu!

Chwarae gem

Efallai bod hi'n bryd diffodd y teledu a thorri'r gemau bwrdd allan.

Ymunwch â'r sgwrs ar-lein

Dydych chi ddim ar eich pen eich hun! Mae miliynau o bobl eraill yn diffodd am Awr Ddaear ar draws y byd - ymunwch â'r sgwrs ar y cyfryngau cymdeithasol i gael ysbrydoliaeth a rhannwch yr hyn rydych chi'n gwneud. #EarthHour #AwrDdaear

Holwch lyfr allan

Cymerwch ychydig o amser i ddarllen llyfr, cynnal noson clwb llyfrau neu ddarllen stori amser gwely i'r plant.

Gwnewch amser i chi'ch hun

Goleuwch gannwyll, rhedwch fath, diffoddwch eich ffôn, trowch restr chwarae Awr Ddaear ymlaen a mwynhewch bach o amser i chi'ch hun i ffwrdd o wrthdyniadau bywyd bob dydd.

Gwyliwch Attenborough

Cwympwch mewn cariad â'r byd naturiol drosodd a throsodd. Paratowch eich hun ar gyfer y ffilm newydd Attenborough trwy wylio pennod o Our Planet.

Gwnewch rywbeth gyda'ch trigolion

Ewch yn grefftus trwy ail-ddefnyddio ac ail-fwriadu - erioed wedi meddwl y gallai rholyn cardbord edrych fel pengwin?

Was this page useful?

no

How can we improve this page? (optional)