Skip to main content

Awr Ddaear Cymru

Ar Ddydd Sadwrn 26 Mawrth am 8:30yh, sefwch mewn undod â chymunedau ar draws y byd ar gyfer #AwrDdaear.

Awr Ddaear Cymru

BETH YW AWR DDAEAR?

Dyma’r foment y mae miliynau o bobl yn cysylltu ag eraill ac yn diffodd eu goleuadau i ddangos eu bod yn poeni am ddyfodol ein planed.

Mae gan bawb ran i'w chwarae. Ac mae'r cyfan yn dechrau gydag un diffoddiad. A wnewch chi ymuno â'r mudiad?

Cymerwch awr i gysylltu – â byd natur, eich cymuned a phobl ledled y byd.

Shadow story telling, Earth Hour Wales

AWR DDAEAR ​​YN Y CARTREF

P'un a yw'n diffodd eich goleuadau, yn diffodd eich ffôn am awr neu'n treulio amser gyda'ch trigolion - mae Awr Ddaear yn amser i ailgysylltu â'r hyn sy'n bwysig.

Ymunwch â'r sgwrs ar-lein

Dydych chi ddim ar eich pen eich hun! Mae miliynau o bobl eraill yn diffodd am Awr Ddaear ar draws y byd - ymunwch â'r sgwrs ar y cyfryngau cymdeithasol i gael ysbrydoliaeth a rhannwch yr hyn rydych chi'n gwneud. #EarthHour #AwrDdaear

Ymunwch yn greadigol

Nid oes rhaid i Awr Ddaear olygu bod mewn tywyllwch llwyr! Fe allech chi greu llusern neu byped yna dod â nhw'n fyw yn ystod yr awr gan ddefnyddio fflach lamp neu olau cannwyll.

Ymunwch ar y cyd

Defnyddiwch yr awr i siarad â'ch ffrindiau a theulu am y pethau sy'n bwysig i chi. 

 

Os oes angen cyngor, ebostiwch Cymru@wwf.org.uk

 

Earth Hour mural in Treorchy, Wales
Earth Hour mural in Cardigan, Wales
Earth Hour mural in Rhyl, North Wales

CELF STRYD AWR DDAEAR

Mae dal yn bosib gweld ein prosiect celf stryd Awr Ddaear o 2021!

Ynghyd a Bardd Plant Cymru, Llenyddiaeth Cymru a Peaceful Progress, crëwyd y murluniau gyda geiriau plant ysgol leol, mewn tri lleoliad ar draws Cymru - Treorci, Aberteifi a Rhyl.

Os welwch, cofiwch dynnu llun a'i rannu gyda #AwrDdaear!