Skip to main content

ADRODDIAD LAND OF PLENTY WWF - FFOCWS AR WLAD - CYMRU

Mae angen i dirweddau’r Deyrnas Unedig, a’r ffordd y caiff ein bwyd ei gynhyrchu a'i fwyta, newid ar frys er mwyn helpu i sicrhau sero net, adfer natur a lleihau ein hôl-droed amgylcheddol byd-eang.

Yn syml, nid oes modd cyflawni ein hymrwymiadau hinsawdd a natur yn un, heb ddod ynghyd i ail-lunio ein system bwyd yn sylfaenol.