Skip to main content
Thumbnail

Mae natur Cymru o dan fygythiad

O dwyni glan môr i weundiroedd mawn, mae gan Gymru dirweddau naturiol hynod. Mae ein gwlad yn gartref i lawer o blanhigion ac anifeiliaid gwyllt, o ddolffiniaid trwyn potel ym Mae Ceredigion i lili’r Wyddfa yn ein mynyddoedd.

Ond mae natur Cymru o dan fygythiad. Mae llawer o’n planhigion a’n hanifeiliaid yn prinhau.

Er gwaethaf rhai arwyddion cadarnhaol – fel adferiad y barcud – mae’r darlun cyffredinol yn peri pryder.

Mae un o bob 14 rhywogaeth yng Nghymru mewn perygl o ddiflannu’n llwyr ac mae 60% o rywogaethau ieir bach yr haf wedi prinhau.

Ymunwch â’r Frwydr